Problematiek & Gebitrehabilitatie

Tandarts Geurst is afgestudeerd op het onderwerp “het dynamisch behandelconcept”. Een concept waarin wordt uitgegaan van complete inventarisatie van de status van het gebit, de socio-economische achtergrond van patient, motivatie van patient, systemische gezondheid van patient en tandheelkundige mogelijkheden en wensen van patient.
In aanvang wordt er een duidelijk behandeltraject besproken tussen behandelaar en patient met uitgebreid aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de patient, diverse opties en verwachtingen van succes. Er wordt ook een begroting gemaakt voor de kosten van de gekozen behandeling.
De behandeling is dynamisch omdat bij uitgebreide problematiek diverse factoren belangrijk zijn voor het uiteindelijke resultaat van de behandeling en het verder te voeren beleid. Denk bijvoorbeeld aan uw eigen motivatie, financiele mogelijkheden, prognose van zwaar gerestaureerde elementen, persisterende ontstekingen of andere complicerende factoren.
Het idee is om bij elk contact het ingeslagen traject te beoordelen en te inventariseren of het doel moet worden bijgesteld, aangepast of de weg ernaartoe anders zal leiden.
U als patient bent hierin sterk betrokken.
Bij uitstek bij complexe casuistiek is dit een heldere, duidelijke en bijzonder overzichtelijke manier van werken.

Ook bij achterstallig onderhoud, amalgaamsanatie, beetverhoging en uitgebreide slijtage kan in een of enkele zittingen een volledige rehabilitatie van uw gebit worden bewerkstelligd

UA-53972116-1