Huisregels

Bij ons in de praktijk streven wij duidelijkheid en transparantie na.
Dit houdt in dat er voor u uitgebreid tijd wordt genomen om in beeld en geluid de status van uw gebit en eventueel te volgen beleid te bespreken.
Voorts zal er altijd een begroting worden opgesteld voor de gekozen of voorgestelde behandeling. Zo komt u nooit voor onvoorziene kosten te staan en kunt u voor de behandeling uw verzekering raadplegen voor eventuele vergoedingen.

U kunt bij ons betalen middels PIN. Alleen als u direct bij ons afrekent krijgt u de nota mee voor uw eigen administratie en om in te dienen bij uw verzekeraar. Wij bieden ook als service de mogelijkheid voor u direct te declareren bij uw verzekeraar. Na eventuele vergoeding van uw verzekeraar ontvangt u van ons de restnota per e-mail.

Indien u een gemaakte afspraak niet na kunt komen verzoeken wij u deze bijtijds te annuleren of te verzetten.
Bij niet nagekomen afspraken of afspraken niet op tijd afgebeld (minstens 48 uur van tevoren) zullen wij (een deel van) de voorgenomen behandeling in rekening brengen.

Heeft u administratieve vragen, dan geven wij er de voorkeur aan dat u deze per e-mail aan ons stelt 
info@tandartsgeurst.nl

UA-53972116-1